dimarts, 28 d’abril de 2009

SUTRA DEL LOTUS, AQUÍ


...


...Ell, que ha modelat un per un tots els cors,(els estima i tot esdevé coherent...), penetra totes les seves accions."
(Salm 33,15)
El Sutra del Lotus
un missatge de pau i de coexistència harmoniosaL'Institut de Filosofia Oriental del Japó, juntament amb la Universitat de Lleida i l'Associació Amics de la UNESCO de Lleida, es complauen a presentar l'exposició:
"El Sutra del Lous: un missatge de pau i de coexistència harmoniosa".
Aquesta exposició explica com entre molts altres Sutres, va ser àmpliament acceptat per nombrosos grups ètnics al llarg de la hisòria de la propagació del budisme des de lÍndia cap a les gran regions asiàtiques. D'altra banda, també destaca el seu missatge cemtral de pau i de coexistència, del qual pot beneficiar-se la societat actual.
A més, mostra una sèrie d'edicions facsímils i de textos romanitzats del Sutra del Lotus que han estat publicats fins ara. Res ens alegrarà més que saber que l'exposició ha estat una oportunitat perquè els visitants aprofundeixin en la seva comprensió històrica de com diverserses persones d'arreu del món van començar a creure en el Sutra del Lotus en apreciar el seu significat i el seu missatge atemporal.


QUÈ ÉS EL SUTRA DEL LOTUS ?
El Sutra del Lotus ha estat considerat, des de temps molts remots, el rei dels sutres. És un dels sutres més àmpliament difosos i seguits a l'Àsia i ha estat traduït a diversos idiomes, amb la qual cosa l'impacte que ha ingut en les cultures i societats de diverses regions ha estat enorme. Hi ha moltes opinions sobre com va arribar a ser un sutra, fins hi tos una que diu que va aparèixer en el periode compreés entre l'inici de la nostra era i el segle II dC, encara que falten dades que permetin establir una data més precisa.

El títol del Sutra del Lotus en sàncrit és " Saddharmapundarikasutra" que significa "El Sutra de la Llei Meravellosa com el Lotus Blanc" o "El Sutra del Lotus Blanc de la Llei Meravellosa". El Lotus blanc fa les arrels en el fang, però, floreix amb flors blanques i pures, cosa que significa que es pot aconseguir la puresa en el món REAL sense contaminar-se pel fang dels desitjos. Una altra interpretació podria ser que el lotus blanc és el símbol del Buda Etern que constantment salva les persones d'aquest món.

Des del segle XIX, s'han trobat molts manuscrits en sànscrits del Sutra del Lotus. Segons el lloc on es va trobar, aquestes còpis del Sutra reben el nom de Manuscrits Nepalesos, Gilgit (Caixmir) o Centreasiàtics. Des de la versió de Kern-Nanjio, o Saddhamapundarikasutra, publicada per la Biblioteca Búdica, 10 (Sant Petersburg, 1908-1912), s'han publicat moltes edicions dels textos del Sutra del Lots. En aquesta exposició es poden veure edicions facsímils i textos romanitzats de la serie de Manuscrits del Sutra del Lotus (inclosa la versió del Sutra del Lotus de Xiria) publicats per iniciativa de l'Intitut de Filosofia Oriental.

La versó xinesa del satra, el "Miaofa lianhua jing", realitzada l'any 406 per Kumarajiva, originari de Kucha, a l'Àsia Central, és coneguda com la mllor traducció i per tant ha tingut una gran unfluència en el desenvolupament del budisme a l'Àsia Oriental i en le societats d'aquesta zona. La majoria dels objectes que s'exposen aquí esta relacionats amb la versió de "Kumarajiva".
La Soka Gakkai Internacional (SGI) ha promogut la publicació del Sutra del Lotus en diversos idiomes, sempre a partir del " Miaofa lianhua jing".MISSATGES DEL SUTRA DEL LOTUS
El Sutra del Lotus no és un simple llegat cultural del passat. Es tracta d'un sutra atemporal ple de saviesa per revitalitzar la societat moderna i crear valor per al futur. Les set paràboles brillants brillants del Sutra del Lotus, al·legòries que poden mostrar-nos el camí cap a l'eterna felicitat,es representen mitjançant il·lustracions perquè el seu ensenyament pugui ser entès fàcilment. Aquesta secció presentarà pintures de les coves de Mogao que il·lustren escenes famoses del Sutra del Lotus per a la humanitat, com ara el valor sagrat de la vida, els drtes de la dona, el poder del poble, l'eternitat de la vida i molts d'altres.

EL VALOR SAGRAT DE LA VIDA: TOT L'UNIVERS NO HI HA RES MÉS VALUÓS QUE LA VIDA.
L'aparició de la Torre dels Tresors (XI) del Sutra del Lotus.

...Una immensatorre sorgeix de la terra i queda suspesa en l'aire: està adornada amb set classes de tresors, i a dins, asseguts, hi ha Shakyamuni i el buda Molts Tresors. Tots els grans bodhisattves, deïtats benvolents i budes de les deu direccions es reuneixen a la Torre dels Tresors, ...(Lleida-Fractal),. Aquesta pintura descriu uns éssers que, dalts d'uns núvols protectors que s'ssembles a un vaixell, escolten els ensenyaments de la Cerimònia de l'Aire. Nichen (1222-1282) ensenya que la vida d'un ésser humà que té el potencial de manifestar la seva budeïtat inherent és el tresor més gran i més sublim de l'univers.


DECLARACIÓ DE DRETS HUMANS: LA LLEI MÍSTICA NO FA DISTINCIONS DE GÈNERE.
L'assoliment de la budeïtat per part de les dones del capítol Devadatta (XII) del Sutra del Lotus.

Del primer pergamí del Heike Nokyo (sutres cedits pel Clan Heike de Japó).
Aquesta pintura representa l'escena de la nena drag, la filla de vuit anys del rei drag, que sorgeix del fons del mar on viu i es dirigueix cap a Shakyamuni, que està assegut sobre un nóvol, per oferir-li una joia. Després d'aquesta escena, la nena drag manifesta budeïtat. La il·luminació de la nena drag significa que la Llei Mística no fa distincions de gènere. Aquesta al·legoria és una declaració a favor dels drets de la dona."RESPECTO TOTS ELS ÉSSERS HUMANAS":
L'ESPERIT DE RESPECTAR CADA PERSONA.
Les accions del Bodhisattva mai menysprear del capítol (XX) del Sutra del Lotus.

...Fa molt de temps hi va haver un bodhisattva que es deia "Mai Menysprear" i que anava inclinant-se en reverència davant de totes les persones que trobava i els deia: "Sento un profund respecte per vostè. Mai no gosaria menysprear-lo o tractar-lo amb arrogància perque està practicant el camí del bodhisattva i sens dubte aconseguirà la budeïtat".

...Les persones arrogants es mostraven desdenyoses i li deien: "Quina estupidesa!".
I el ridiculitzaven i l'atacaven. No obstant això, ell seguia reverenciant a tothom. Cap al final de la seva vida va escoltar la prèdica del Sutra del Lotus del Buda en l'Aire i el va abraçar de ple. Com a resultat, va poder perllongar la seva existència i predicar el Sutra del Lotus.
Aquells que l'avien difamat ara el seguien i tenien fe en el Sutra. Shakyamuni va ser el bodhisattva "Mai Menysprear" en la seva vida anterior...
Aquesta pintura mostra l'escena en la qual el bodhisattva Mai Menysprear segueix reverenciant aquells que l'ataquen.


QUE ÉS UN MANUSCRIT BUDISTA...?

MATERIAL I FORMES DE LES ESCRIPTURES BUDISTES...

ESCRITS BUDISTES EN DIFERENTS LLENGÜES...


OBJECTES CULTURALS RELACIONATS AMB EL SUTRA DEL LOTUS,
PRESENTATS AL PRESISENT DE LA SGI, DAISAKU IKEDA.SÈRIE DE MANUSCRITS DEL SUTRA DEL LUTUS DE LA SOKA GAKKAI.
INSTITUT DE FILOSOFÍA ORIENTAL.


SÈRIE DE MANUSCRITS DEL SUTRA LOTUS DE LA SOKKAI.
Dr. DAISUKA IKEDA....que l'important, no és tant el que es diu,
sinó des d'on es diu...
i d'on es vol dir...
Pare nostre del Cel...
angelailah


Ahhhhhhh!...
Pare nostre del Cel...
Ehhhhhhh!
...som respirats pel diví...
Ahhhhhhh!...DEL MÓN AL DIVÍ, AL CENTRAL DEL COR...
Ehhhhhhh!...DEL DIVÍ AL MÓN CONCRET...
...IMMEDIAT DEL RESPIRAR...
PAhhhhhhh!...
REhhhhhhh!...


...LA REALITAT ESDEVÉ FRACTAL...
...TAL QUAL ÉS, HI ARRIBA ARREU!...

VEDANTA-ADVAITA...

...atenció no-diferenciada
...mirar com és, no com sembla...

...PERCEPCIÓ,
SENSE INTERPRETACIÓ.

...MEDITACIÓ INTERNA (en el descans-silenci), SENSE OBJECTE.
...MEDITACIÓ EXTERNA (en l'acció), SENSE SUBJECTE.

...a l'exterior, l'objecte ha de ser tot objecte:
"tot Ell-objecte era en mi de cada forma..."
...a l'interior, el subjecte ha de ser tot subjecte:
"tot jo era Ell..."

així:
quan tot objecte esdevé tot objecte, i
quan tot subjecte esdevé tot subjecte:
tot objecte esdevé tot subjecte, i
tot subjecte esdevé tot objecte:
TOT ESVEVÉ U.
TOT ESDEVÉ QUI ÉS:
Pare nostre del Cel del Ser....

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada